Bắc Kỳ

Chung cư Hoa Sơn

Đường 295, Xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

657.37tr /m2
5435 m2

Susan Yên Phong

KCN Yên Phong I, Xã Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh

24.73tr /m2
3.6 ha
0838 079 555