Gia Tuệ

Dambri Hill Village

Đường Lý Thái Tổ, Xã Đam Bri, Bảo Lộc, Lâm Đồng

1.24t /m2
6.96 ha
Quý IV/2015

Thanh Niên Dalat Hills

Đường Vành Đai Phía Nam, Phường Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng

1.17t /m2
1 ha
Quý IV/2015

Sky Hills

Đường Tản Đà, Xã Đam Bri, Bảo Lộc, Lâm Đồng

NA /m2
1 ha
Quý IV/2015

Sunflower Hill

Đường Lý Thái Tổ, Xã Đam Bri, Bảo Lộc, Lâm Đồng

1.53t /m2
4.4 ha
Quý IV/2015

The Xinh Village

Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng

NA /m2
2.1 ha
Quý IV/2015
0838 079 555