Tân Thành

Sea Dragon

Đường ĐT 44A, Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

NA /m2
4.3 ha

Baria Central

Đường Hương lộ 2, Xã Long Phước, Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

NA /m2
2.2 ha

Felix City

Đường Quốc Lộ 51, Phường Kim Dinh, Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

NA /m2
3.72 ha

The Apus

Đường Tỉnh lộ 44A, Thị trấn Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu

39.9tr /m2
5.04 ha
0838 079 555