Thera Premium Tuy Hòa

Đường Độc Lập, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên

79.59tr /m2
9.23 ha
Quý IV/2016

L ' Aurora Phú Yên

Lô B2, đường Độc Lập, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Xem bản đồ

97.02tr /m2
4.72 ha
Quý IV/2016