Mua bán nhà đất quận Thanh Xuân

Là Kênh thông tin mua bán nhà đất quận Thanh Xuân lớn nhất thị trường, liên tục cập nhật tin tức bán nhà Thanh Xuân mới nhất, chính xác nhất. Thông tin chính xác, đầy đủ và minh bạch về tài sản nhà đất gồm từ vị trí, giá bán, diện tích, đặc điểm, hướng nhà,…mang tới sự yên tâm cho khách hàng. Đa dạng sản phẩm bán nhà đất về mức giá, diện tích, mang tới nhiều sự lựa chọn.

Bảng giá đất quận Thanh Xuân 2021

Bảng giá đất quận Thanh Xuân – Hà Nội mới nhất như sau:
(Kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2019)

Đơn vị tính: 1000đ/m2
 

Stt

Tên đường phố

Đoạn đường

Giá đất ở

Giá đất thương mại, dịch vụ

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Từ

Đến

VT1

VT2

VT3

VT4

VT1

VT2

VT3

VT4

VT1

VT2

VT3

VT4

1

Bùi Xương Trạch

Đầu đường

Cuối đường

21 000

11 970

9 870

8 820

11 899

8 032

6 970

6 187

9 916

6 693

5 808

5 156

2

Chính Kinh

Đầu đường

Cuối đường

22 000

12 540

10 080

9 000

12 749

8 287

7 140

6 374

10 624

6 906

5 950

5 312

3

Cù Chính Lan

Đầu đường

Cuối đường

26 000

14 560

11 960

10 660

16 150

9 859

8 244

7 480

13 458

8 216

6 870

6 233

4

Cự Lộc

Đầu đường

Cuối đường

22 000

12 540

10 080

9 000

12 749

8 287

7 140

6 374

10 624

6 906

5 950

5 312

5

Định Công

Địa phận quận Thanh Xuân

25 000

14 000

11 500

10 250

15 299

9 520

7 990

7 225

12 749

7 933

6 658

6 021

6

Giáp Nhất

Đầu đường

Cuối đường

24 000

13 680

11 280

10 080

14 449

9 095

7 734

6 970

12 041

7 579

6 445

5 808

7

Giải Phóng (phía đối diện đường tàu)

Trường Chinh

Hết địa phận quận Thanh Xuân

40 000

21 200

17 200

15 200

24 649

13 685

11 220

9 944

20 541

11 404

9 350

8 287

Giải Phóng (đi qua đường tàu)

Trường Chinh

Hết địa phận quận Thanh Xuân

28 000

15 680

12 880

11 480

16 999

10 200

8 585

7 734

14 166

8 500

7 154

6 445

8

Hạ Đình

Đầu đường

Cuối đường

23 000

13 110

10 810

9 660

13 600

8 670

7 480

6 630

11 333

7 225

6 233

5 525

9

Hoàng Đạo Thành

Đầu đường

Cuối đường

21 000

11 970

9 870

8 820

11 899

8 032

6 970

6 187

9 916

6 693

5 808

5 156

10

Hoàng Đạo Thúy

Địa phận quận Thanh Xuân

39 000

21 060

17 160

15 210

23 798

13 344

10 964

9 774

19 832

11 120

9 137

8 145

11

Hoàng Minh Giám

Địa phận quận Thanh Xuân

29 000

16 240

13 340

11 890

17 849

10 625

8 924

7 990

14 874

8 854

7 437

6 658

12

Hoàng Văn Thái

Đầu đường

Cuối đường

26 000

14 560

11 960

10 660

16 150

9 859

8 244

7 480

13 458

8 216

6 870

6 233

13

Hoàng Ngân

Hoàng Đạo Thúy

Lê Văn Lương

25 000

14 000

11 500

10 250

15 299

9 520

7 990

7 225

12 749

7 933

6 658

6 021

Lê Văn Lương

Quan Nhân

23 000

13 110

10 810

9 660

13 600

8 670

7 480

6 630

11 333

7 225

6 233

5 525

14

Khương Hạ

Đầu đường

Cuối đường

21 000

11 970

9 870

8 820

11 899

8 032

6 970

6 187

9 916

6 693

5 808

5 156

15

Khương Đình

Đầu đường

Cuối đường

23 000

13 110

10 810

9 660

13 600

8 670

7 480

6 630

11 333

7 225

6 233

5 525

16

Khương Trung

Đầu đường

Cuối đường

25 000

14 000

11 500

10 250

15 299

9 520

7 990

7 225

12 749

7 933

6 658

6 021

17

Khuất Duy Tiến

Đầu đường

Cuối đường

39 000

21 060

17 160

15 210

23 798

13 344

10 964

9 774

19 832

11 120

9 137

8 145

18

Kim Giang

Địa phận quận Thanh Xuân

23 000

13 110

10 810

9 660

13 600

8 670

7 480

6 630

11 333

7 225

6 233

5 525

19

Lê Văn Lương

Giáp quận Cầu Giấy

Khuất Duy Tiến

43 000

22 790

18 490

16 340

26 348

14 364

11 687

10 200

21 957

11 970

9 739

8 500

20

Lê Văn Thiêm

Đầu đường

Cuối đường

25 000

14 000

11 500

10 250

15 299

9 520

7 990

7 225

12 749

7 933

6 658

6 021

21

Lương Thế Vinh

Địa phận quận Thanh Xuân

25 000

14 000

11 500

10 250

15 299

9 520

7 990

7 225

12 749

7 933

6 658

6 021

22

Lê Trọng Tấn

Đầu đường

Cuối đường

28 000

15 680

12 880

11 480

16 999

10 200

8 585

7 734

14 166

8 500

7 154

6 445

23

Nguỵ Như Kon Tum

Đầu đường

Cuối đường

25 000

14 000

11 500

10 250

15 299

9 520

7 990

7 225

12 749

7 933

6 658

6 021

24

Nguyễn Thị Thập

Địa phận quận Thanh Xuân

25 000

14 000

11 500

10 250

15 299

9 520

7 990

7 225

12 749

7 933

6 658

6 021

25

Nguyễn Văn Trỗi

Đầu đường

Cuối đường

25 000

14 000

11 500

10 250

15 299

9 520

7 990

7 225

12 749

7 933

6 658

6 021

26

Nguyễn Viết Xuân

Đầu đường

Cuối đường

26 000

14 560

11 960

10 660

16 150

9 859

8 244

7 480

13 458

8 216

6 870

6 233

27

Nguyễn Huy Tưởng

Đầu đường

Cuối đường

25 000

14 000

11 500

10 250

15 299

9 520

7 990

7 225

12 749

7 933

6 658

6 021

28

Nguyễn Ngọc Nại

Đầu đường

Cuối đường

26 000

14 560

11 960

10 660

16 150

9 859

8 244

7 480

13 458

8 216

6 870

6 233

29

Nguyễn Quý Đức

Đầu đường

Cuối đường

25 000

14 000

11 500

10 250

15 299

9 520

7 990

7 225

12 749

7 933

6 658

6 021

30

Nguyễn Trãi

Ngã Tư Sở

Cầu mới

43 000

22 790

18 490

16 340

26 348

14 364

11 687

10 200

21 957

11 970

9 739

8 500

Cầu mới

Hết địa phận quận TX

35 000

18 900

15 400

13 650

21 248

12 155

10 030

8 924

17 707

10 129

8 358

7 437

31

Nguyễn Tuân

Đầu đường

Cuối đường

28 000

15 680

12 880

11 480

16 999

10 200

8 585

7 734

14 166

8 500

7 154

6 445

32

Nguyễn Thị Định

Địa phận quận Thanh Xuân

29 000

16 240

13 340

11 890

17 849

10 625

8 924

7 990

14 874

8 854

7 437

6 658

33

Nguyễn Xiển

Địa phận quận Thanh Xuân

36 000

19 440

15 840

14 040

22 099

12 580

10 369

9 222

18 416

10 483

8 641

7 685

34

Nhân Hòa

Đầu đường

Cuối đường

22 000

12 540

10 080

9 000

12 749

8 287

7 140

6 374

10 624

6 906

5 950

5 312

35

Phương Liệt

Đầu đường

Cuối đường

26 000

14 560

11 960

10 660

16 150

9 859

8 244

7 480

13 458

8 216

6 870

6 233

36

Phan Đình Giót

Đầu đường

Cuối đường

23 000

13 110

10 810

9 660

13 600

8 670

7 480

6 630

11 333

7 225

6 233

5 525

37

Quan Nhân

Địa phận quận Thanh Xuân

25 000

14 000

11 500

10 250

15 299

9 520

7 990

7 225

12 749

7 933

6 658

6 021

38

Thượng Đình

Đầu đường

Cuối đường

23 000

13 110

10 810

9 660

13 600

8 670

7 480

6 630

11 333

7 225

6 233

5 525

39

Trường Chinh

Ngã Tư Sở

Ngã 3 Tôn Thất Tùng

43 000

22 790

18 490

16 340

26 348

14 364

11 687

10 200

21 957

11 970

9 739

8 500

Ngã 3 Tôn Thất Tùng

Ngã Tư Vọng

40 000

21 200

17 200

15 200

24 649

13 685

11 220

9 944

20 541

11 404

9 350

8 287

40

Tô Vĩnh Diện

Đầu đường

Cuối đường

26 000

14 560

11 960

10 660

16 150

9 859

8 244

7 480

13 458

8 216

6 870

6 233

41

Tố Hữu

Khuất Duy Tiến

Hết địa phận Thanh Xuân

37 000

19 980

16 280

14 430

22 949

13 004

10 710

9 520

19 124

10 837

8 925

7 933

42

Triều Khúc

Đầu đường

Cuối đường

22 000

12 540

10 080

9 000

12 749

8 287

7 140

6 374

10 624

6 906

5 950

5 312

43

Vương Thừa Vũ

Đầu đường

Cuối đường

26 000

14 560

11 960

10 660

16 150

9 859

8 244

7 480

13 458

8 216

6 870

6 233

44

Vọng

Địa phận quận Thanh Xuân

36 000

19 440

15 840

14 040

22 099

12 580

10 369

9 222

18 416

10 483

8 641

7 685

45

Vũ Hữu

Đầu đường

Cuối đường

22 000

12 540

10 080

9 000

12 749

8 287

7 140

6 374

10 624

6 906

5 950

5 312

46

Vũ Tông Phan

Đầu đường

Cuối đường

23 000

13 110

10 810

9 660

13 600

8 670

7 480

6 630

11 333

7 225

6 233

5 525

47

Vũ Trọng Phụng

Đầu đường

Cuối đường

25 000

14 000

11 500

10 250

15 299

9 520

7 990

7 225

12 749

7 933

6 658

6 021

48

Ngõ 1 phố Quan Nhân

phố Quan Nhân

Cuối đường

18 000

10 620

8 820

7 920

10 468

7 327

6 442

5 548

8 723

6 106

5 368

4 623

49

Phố Nguyễn Lân

Đầu đường

Cuối đường

23 000

13 110

10 810

9 660

13 600

8 670

7 480

6 630

11 333

7 225

6 233

5 525

 

 

 
 

Tìm kiếm nhà đất

DỊCH VỤ SANG TÊN SỔ ĐỎ TẠI HÀ NỘI

Hiện nay, có rất nhiều các dự án mua bán nhà đất Thanh Xuân, Hà Nội được tung ra thị trường sẽ khiến cho cuộc đua trong lĩnh vực nhà đất, bất động sản trở nên gay gắt hơn. Để nắm chắc các thông tin liên quan đến từng dự án nhà đất quận Thanh Xuân, các bạn tham khảo website Bannha.net.

Trang thông tin bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam Bannha.net sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin một cách nhanh nhất, chính xác nhất để bạn lựa chọn được nhà đất phù hợp với điều kiện kinh tế của mình.

BANNHA – Cập nhật thông tin mua bán nhà đất Thanh Xuân nhanh chóng

BANNHA là nơi thuận tiện để mua bán nhà đất Thanh Xuân. Đây là kênh thông tin cập nhật nhanh chóng, đầy đủ và liên nhật những tin tức về thị trường nhà đất bán tại địa bàn quận, phục vụ nhu cầu cho các khách hàng.

Với lượng tin tức lớn, đa dạng các sản phẩm về cả vị trí, diện tích và giá bán, người mua có thể đàm phán trực tiếp với chủ sở hữu tài sản, BANNHA là kết nối thuận tiện đảm bảo quá trình mua bán bất động sản nhanh và tiết kiệm thời gian nhất.

 • Là Kênh thông tin mua bán nhà đất quận Thanh Xuân lớn nhất thị trường, liên tục cập nhật tin tức bán nhà Thanh Xuân mới nhất, chính xác nhất
 • Thông tin chính xác, đầy đủ và minh bạch về tài sản nhà đất gồm từ vị trí, giá bán, diện tích, đặc điểm, hướng nhà…mang tới sự yên tâm cho khách hàng
 • Đa dạng sản phẩm bán nhà đất về mức giá, diện tích, mang tới nhiều sự lựa chọn
 • Tìm sản phẩm dễ dàng và thuận tiện theo vị trí, diện tích, giá thành
 • Kết nối với chủ sở hữu tài sản nhanh chóng
 • Tin bán nhà đẩy lên nhanh, tiện, dễ dàng tiếp cận khách mua, bán nhà nhanh và được giá.
Mua bán nhà đất quận Thanh Xuân, Hà Nội
Mua bán nhà đất quận Thanh Xuân, Hà Nội

Nhận định thị trường mua bán nhà đất Thanh Xuân, Hà Nội

Quận Thanh Xuân là quận tại khu vực phía tây thành phố Hà Nội. Đây đang là khu vực có tốc độ phát triển nhanh chóng bậc nhất tại thủ đô với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm. Thanh Xuân còn được coi là trung tâm văn hóa xã hội của thành phố, thu hút nhiều dân sinh và nhà đầu tư.

Với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế xã hội và hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, quỹ đất rộng, quận Thanh Xuân đang là điểm nóng trên thị trường bất động sản.

Không khó có thể nhận thấy thị trường khu vực phát triển khá sôi động với nhiều giao dịch mua bán nhà đất, căn hộ, chung cư… Đặc biệt là nhu cầu mua bán nhà đất rất lớn, thu hút nhiều nhà đầu tư và khách hàng nhờ tính thanh khoản tốt và tài sản có giá trị bền vững.

Theo các chuyên gia BANNHA nhận định Thanh Xuân vẫn là điểm nóng tại phân khúc nhà đất Hà Nội bởi quỹ đất lớn, nguồn cung dồi dào và nhu cầu đầu tư tại khu vực rất cao.

Kinh nghiệm đầu tư nhà đất quận Thanh Xuân

 • Lựa chọn sản phẩm có vị trí đẹp, giá trị đầu tư cao
 • Lựa chọn mua bán nhà Thanh Xuân có pháp lý rõ ràng, sổ sở hữu minh bạch đảm bảo an tâm
 • Định giá sản phẩm chuẩn xác để đảm bảo lợi ích tốt nhất
 • Khoanh vùng sản phẩm theo tiêu chí cụ thể để dễ dàng tìm kiếm và tiết kiệm thời gian
 • Liên hệ trực tiếp với chủ nhà để không bỏ lỡ những cơ hội đầu tư khi đã ưng ý với nhà đất bán tại quận Thanh Xuân.
 • Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân để làm thủ tục mua bán, thủ tục sang tên sổ đỏ nhanh nhất.
Nhận định thị trường mua bán nhà đất Thanh Xuân, Hà Nội
Nhận định thị trường mua bán nhà đất Thanh Xuân, Hà Nội

Mua bán nhà đất  quận Thanh Xuân Hà Nội với đa dạng mức giá

Mức giá nhà đất bán tại Thanh Xuân sẽ phụ thuộc vào vị trí, diện tích hay những tiện ích hạ tầng. Tại Bannha.net đang cập nhật tất cả các nhà đất bán với nhiều mức giá đa dạng. Các khách hàng có nhu cầu có thể tìm kiếm các sản phẩm theo mức giá phù hợp với ngân sách như:

 • Mua bán nhà đất Quận Thanh Xuân từ 1 – 3 tỷ
 • Mua bán nhà đất Quận Thanh Xuân từ 3 – 5 tỷ
 • Mua bán nhà đất Quận Thanh Xuân trên 5 tỷ

Nếu quý khách đang tìm kiếm nhà đất Thanh xuân để ở hay đầu tư thì hãy truy cập ngay Bannha.net để cập nhật và tìm kiếm nhà đất phù hợp nhất.

DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH MUA BÁN NHÀ ĐẤT TẠI THANH XUÂN MỚI NHẤT 2021

Nhà từ 800 triệu đến 10 tỷ tại quận Thanh Xuân liệu có thật sự tốt khi bạn tìm kiếm ở các trang ra vặt không có uy tín. Bạn hãy tỉnh táo trong việc chọn địa chỉ hay nhà môi giới thật sự có uy tín. Sau đây là một số nhà riêng có nhu cầu bán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bán nhà Quận Thanh Xuân giá 1 tỷ

Thông tin mô tả về nhà bán tại Thanh Xuân giá 1 tỷ như sau.

 • Bán nhà Thanh Xuân giá 1 tỷ – Đẹp ngõ 250 Nguyễn Xiển, 20m2, xây 5 tầng.
 • Diện tích xây dựng 20m2 x 5 tầng.
 • Mặt tiền rộng 3.7m. Hướng Nam vô cùng thoáng mát.
 • Ngõ xe máy tránh nhau, quay đầu, thông ra các ngả đường lớn, di chuyển nhanh chóng.
 • Nhà xây 4 tầng + 1 tum kiên cố. Vuông vắn, không lỗi phong thủy, gồm 2 ngủ, 2 vệ sinh, 1 thờ, 1 phơi. Khách. Phòng ăn, đầy đủ tiện nghi. Nhà gọn gàng, sạch sẽ, gọn gàng, nội thất cơ bản, nhà còn tốt, sử dụng được luôn.
 • Vị trí: Nhà nằm ở vị trí đẹp sầm uất – gần ngã 3 Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến, tuyến phố sầm uất, lưu lượng người đi lại cực lớn, mặt tiền rộng, gần các trường cấp 3, đại học như Đại học Hà Nội, sư phạm NTTW, KHXH Nhân Văn…
 • Phù hợp với gia đình muốn có nhà ở giá cả phù hợp, mua để ở, yên tĩnh, dân trí cao. Khu vực an ninh tốt, hàng xóm thân thiện. Điện nước sạch đầy đủ. Xung quanh nhà đầy đủ tiện ích chợ, trường học, siêu thị…
 • Pháp lí: Giấy tờ hợp lệ, vuông vắn, quy hoạch ổn định.
 • Khu an ninh tốt, an ninh tốt, dân trí cao, văn minh.

Bán nhà cấp 4 quận Thanh Xuân

Thông tin mô tả về nhà cấp 4 cần bán tại quận Thanh Xuân như sau.

 • Bán nhà cấp 4 quận thanh xuân, nhà về ở ngay, thuận tiện giao thông, gần chợ, trường học mẫu giáo, cấp 1,2,3, đại học,
 • Diện tích: 60m2, nhà 2 mặt tiền thoáng mát.
 • Cách đường Vành đai 3 – 200m, ô tô đỗ cách nhà 50m.
 • Có thể về xây mới lên 5-7 tầng cho thuê.
 • Sổ đỏ chính chủ, làm thủ tục sang tên trong ngày.

Bán nhà chính chủ Thanh Xuân, ngõ 270 Nguyễn Xiển – Có sẵn nội thất đầy đủ, giá 980 triệu

Thông tin mô tả về bán nhà chính chủ Thanh Xuân như sau.

 • Chính chủ cần bán nhà cấp 4 ngõ 270 Nguyễn Xiển.
 • Diện tích 39m2 chưa kể gác xép.
 • Nhà có 2 phòng ngủ, 1 bếp, 2WC, mặt tiền 4m, có sẵn nội thất đầy đủ.
 • Giá: 980 triệu

Mua nhà 600 triệu ở Quận Thanh Xuân, chính chủ, không qua môi giới.

Thông tin mô tả về việc Mua nhà 600 triệu ở Quận Thanh Xuân như sau.

 • Chính chủ bán nhà ngõ 207 Bùi Xương Trạch.
 • Ngõ rộng 2 ô tô đỗ tránh nhau.
 • Nhà 1 tầng, 1 gác xép, nhà đẹp, nội thất đủ.
 • DT 35 m2.
 • Giá 600 triệu.

Bán nhà Quận Thanh Xuân, 3 đến 4 tỷ – tại Phố Khương Trung.

Thông tin mô tả về Bán nhà Khương Trung, Quận Thanh Xuân, 3 đến 4 tỷ như sau.

 • Bán nhà Khương Trung, Thanh Xuân chính chủ.
 • Diện tích sổ đỏ: 42m2 (mặt tiền 3,8m, sâu 10.5m) Nhà 3 tầng (2 WC) trong ngõ nên rất thoáng mát, yên tĩnh.
 • Gần chợ, trường học, an ninh tốt.
 • Giấy tờ chính chủ. Phù hợp với hộ gia đình.
 • Giá bán: 3 đến 4 tỷ. Hiện tại nhà vẫn đang ở.

>>> xem thêm : mua bán nhà đất quận Nam Từ Liêm, nhanh chóng, giá rẻ

Bán nhà tập thể quận Thanh Xuân

Thông tin mô tả về Bán nhà tập thể Quận Thanh Xuân, rất nhiểu nhà tại: Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam như sau.

 • Bán nhà tập thể Thanh Xuân Bắc, tầng 1 khu Nguyễn Trãi, gần Royal đang kinh doanh 800 triệu, sổ đỏ chính chủ.
 • Diện tích: 18m2.
 • Nhà có gác xép.
 • Hiện đang kinh doanh tạp hoá rất đông khách.
 • Khu đông dân, văn minh, an ninh tốt, cách đường Nguyễn Trãi 20m, đường rộng, thông thoáng. Vị trí trung tâm, gần Royal City, đầy đủ các tiện ích.
 • Giá bán: 800 triệu (không thương lượng).
 • Căn hộ có sổ đỏ chính chủ.

Danh sách nhà riêng từ 800 triệu đến 10 tỷ tại quận Thanh Xuân cần bán

Danh sách nhà riêng từ 800 triệu đến 10 tỷ tại quận Thanh Xuân cần bán

Bán nhà Quận Thanh Xuân giá 1,5 tỷ.

Thông tin mô tả về bán nhà quận thanh xuân giá 1,5 tỷ như sau.

 • Bán nhà quận Thanh Xuân giá 1,5 tỷ, ngõ 250 Nguyễn Xiển.
 • Diện tích thực tế 20m2.
 • Diện tích xây dựng 20m2 x 2 tầng.
 • Mặt tiền 4,3m.
 • Thiết kế gồm 2 ngủ, 2 vệ sinh.
 • Ngõ rộng 2m – 6m.
 • Ô tô cách 50m.
 • Nhà cách phố 200m.
 • Hướng Nam thoáng mát.
 • Ngõ xe máy tránh nhau, quay đầu, thông ra các ngả đường lớn, di chuyển nhanh chóng.
 • Nhà gọn gàng, sạch sẽ, gọn gàng, nội thất cơ bản, nhà còn tốt, sử dụng được luôn.
 • Vị trí: Nhà nằm ở vị trí đẹp sầm uất – gần ngã 3 Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến, tuyến phố sầm uất, lưu lượng người đi lại cực lớn, mặt tiền rộng, gần các trường cấp 3, đại học như Đại học Hà Nội, sư phạm NTTW, KHXH Nhân Văn…
 • Phù hợp với gia đình muốn có nhà ở giá cả phù hợp, mua để ở, yên tĩnh, dân trí cao. Khu vực an ninh tốt, hàng xóm thân thiện. Điện nước sạch đầy đủ. Xung quanh nhà đầy đủ tiện ích chợ, trường học, siêu thị…
 • Pháp lí: Giấy tờ hợp lệ, vuông vắn, quy hoạch ổn định.
 • Khu an ninh tốt, an ninh tốt, dân trí cao, văn minh.

Chúng tôi:

Cam kết giúp khách hàng không bị mua hớ, với hơn 10000 nhà đang có.

Cam kết giúp khách hàng loại bỏ tối đa rủi ro trong giao dịch.

Mua nhà Quận Thanh Xuân dưới 3 tỷ, gần ngã tư Khuất Duy Tiến, sổ đỏ chính chủ

Mô tả về mua nhà dưới 3 tỷ tại Thanh Xuân như sau:

 • Gia đình có mảnh đất 43m2 cần bán gấp. Mảnh đất gần ngã tư Khuất Duy Tiến, ngõ trước nhà thẳng tắp, SH quay đầu.
 • Vị trí gần ô tô, gần phố, khu dân trí cao, hàng xóm thân thiện.
 • Hiện trạng là nhà cấp 4 đầy đủ công năng, khách mua về tiện xây dựng giảm chi phí tháo dỡ.
 • Sổ đỏ đẹp, sẵn sàng giao dịch
 • Giá 2.9 tỷ có thương lượng

Bán nhà Thanh Xuân ô tô vào nhà, Bán Chung Cư Mini Nhân Hòa, 60 mét x 5 tầng, nhỉnh 7 tỷ

Bán nhà Thanh Xuân ô tô vào nhà, nói đúng ra ngõ ô tô tránh.

Cần bán nhanh căn chung cư mini dòng tiền cao khu vực Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

 • Diện tích: 60 mét x 5 tầng. Mặt tiền: 4.7 mét.
 • Vị trí quá đẹp, ô tô nhỏ đỗ cửa, cách phố tầm 70 mét, khu vực sạch sẽ, thoáng đẹp.
 • Tổng 9 phòng cho thuê khép kín, bếp, vệ sinh, điều hòa rêng từng phòng, dòng tiền đều đều 45tr/ tháng.
 • Sổ đỏ cực đẹp, nở hậu nhẹ.
 • Giá nhỉnh 7 tỷ.

Bán đất Quận Thanh Xuân

Chính chủ cần bán đất Triều Khúc, Thanh Xuân, giá rẻ, đất thổ cư.

 • Đẹp – rẻ – 95 tr/m2 mặt đường xe tải tránh.
 • Bán đất tặng nhà, DT 60m2.
 • Chủ nhà bán đất chia tiền cho các con.
 • KD đỉnh, 3 mặt thoáng.
 • Không tiếp môi giới.
 • Tư vấn pháp lý miễn phí.
 • Giá : 5,5 tỷ (có thương lượng)

Khi mua nhà tại Thanh Xuân cần nắm chắc như đinh đóng cột vấn đề sau

Các yếu tố bạn cần xét khi chọn mua nhà riêng là rất quan trọng. Vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cũng như sinh hoạt hằng ngày của gia đình mình. Vậy các yếu tố đấy là gì:

 • Nhà gần chợ, siêu thị, khu vui chơi.
 • Nhà gần trường học của con.
 • Nhà gần với chỗ làm của hai vợ chồng.
 • Theo như kinh nghiệm mua nhà.  Đường giao thông cũng là yếu tố quan trọng. Những căn hộ có vị trí tốt, với mức giá sẽ cao.

Kinh nghiệm vàng khi mua nhà riêng

Khi bạn quyết định mua nên tìm hiểu chi tiết về đất đai, nhà cửa. Bạn nên gặp chính chủ đứng tên để tiện cho việc sang tên. Đây là điều bạn nên làm trong kinh nghiệm mua nhà.

Để có thể tránh những nhà pháp lí không rõ ràng bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định cọc hay mua nhà. Bạn nên gặp chính chủ đứng tên sổ đỏ để tiện cho việc sang tên. Đây là điều bạn nên làm trong kinh nghiệm mua nhà đất.

Với các yêu cầu trên, việc tìm mua nhà riêng từ 800 triệu đến 1 tỷ tại quận Thanh Xuân dường như là không hề dễ dàng nếu tìm trên báo, Internet hay các kênh quảng cáo.

Tuy nhiên, nếu chịu khó chắt lọc, tìm kiếm thông tin từ bạn bè, người thân, tìm hiểu thực tế… thì theo lời một dân cò đất thứ thiệt tại Đống Đa, “đầy rẫy những căn nhà như trên”.

Kinh nghiệm vàng bạn cần nắm khi mua nhà riêng.
Kinh nghiệm vàng bạn cần nắm khi mua nhà riêng.

Dịch Vụ Mua Bán, Môi Giới, Ký Gửi Nhà Đất Quận Thanh Xuân

Nếu bạn cần mua bán nhà đất mà chưa biết nên tìm dịch vụ mua bán, môi giới, ký gửi nhà đất quận Thanh Xuân nào thì hãy tham khảo bài viết sau. Bannha.net là trang chuyên Bất Động Sản uy tín và độ tin cậy cao. Đi đầu về công nghê, số lượng tin đăng và đội ngũ nhân viên trách nhiệm, tận tình sẽ làm bạn hài lòng về chất lượng dịch vụ mà chúng tôi mang đến.

Các dịch vụ chính:

 • Đăng thông tin bất động sản.
 • Đăng bài PR nhà đất.
 • Ký gửi nhà đất.
 • Dịch vụ môi giới nhà đất
 • Giao dịch mua bán nhà đất.

Đến với chúng tôi bạn sẽ:

 • Đăng tin là TOP.
 • Hỗ trợ chi phí quảng cáo.
 • Tiết kiệm chi phí.
 • Bán nhà nhanh nhất.

Lời kết bài viết nhà đất Thanh Xuân

Giá nhà đất tại khu vực khá cao nhưng vẫn còn ưu ái so với nhiều khu vực khác. Trong khi người mua có nhiều sự lựa chọn về một ngôi nhà ưng ý. Mua bán nhà đất Thanh Xuân diễn ra hết sức sôi động và nhộn nhịp trong nửa đầu năm 2021.

Trong quá trình mua bán, người mua nên cân nhắc kỹ lưỡng bất động sản có đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng hay không. Tránh trường hợp bỏ một khoản tiền lớn để mua nhà nhưng lại không dùng đến, trong khi nguồn vốn xoay vòng đang gần hết.

Thông tin liên hệ Công ty Bán Nhà Việt Nam