Cuộc cách mạng tin tức về đất quy hoạch và đất tranh chấp

Mục lục

Nhà cửa, đất vườn chính là tài sản có giá trị đối với mỗi con người. Khi con người mua nhà đất chính là muốn an cư lạc nghiệp. Chính vì vậy bạn nên tìm hiểu tin tức về đất quy hoạch và đất tranh chấp. Để có thể xem xét đất đấy có nên mua, mua rồi có được cấp sổ đỏ không. Việc tìm hiểu như vậy bạn sẽ có được nhiều kinh nghiệm khi mua đất để tránh không bị tiền mất tật mang.

Vấn đề xoay quanh đất quy hoạch và đất tranh chấp
Vấn đề xoay quanh đất quy hoạch và đất tranh chấp

Có những người đang sở hữu căn nhà nằm trong quy hoạch. Nhưng không biết nhà nằm trong quy hoạch có được chuyển nhượng, tách thửa hay không. Cuộc cách mạng tin tức ngày hôm nay cúng tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn về đất quy hoạch và đất tranh chấp nhé.

Xem thêm: Nhà đất bán quận 12

Chia sẻ về đất thuộc diện quy hoạch có được cấp sổ đỏ, chuyển nhượng không?

Đất quy hoạch và đất tranh chấp nằm trong dự án là gì? Đất quy hoạch là những khu đất được người ta khoanh vùng. Để phục vụ cho một số mục đích khác nhau như phát triển kinh tế, xã hội, an ninh,bảo vệ môi trường, quốc phòng… dựa vào tiềm năng và những nhu cầu sử dụng đất. Số đất được khoanh vùng đó được nhà nước phân chia thành nhiều chức năng và phân chia để dễ dàng quảng lí.

Theo “Điều 49 Luật đất đai 2013 quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Khoản 2.

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở. Công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Tóm lại

Nếu như biết đất nằm trong diện quy hoạch và muốn biết đất có được cấp sổ đỏ hay không. Hay xây nhà trên đất quy hoạch giao thông có phụ thuộc vào kế hoạch sử dụng đất đã thực sự có:

– Bạn đang sử dụng đất hàng năm của huyện nơi bạn sinh sống. Thì việc cấp sổ đỏ, hay mua bán, chuyển nhượng, thế chấp đất quy hoạch là điều không thể.

– Nếu cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt cho bạn kế hoạch sử dụng đất. Bạn có thể thực hiện các quyền sử dụng thông thường. Bao gồm chuyển nhượng, cấp sổ đỏ, cho thuê, tách thửa, tặng hoặc cho đều có thể được.

Sau ba năm chưa có quyết định thu hồi đất. Bắt buộc cơ quan chịu trách nhiệm phải điều chỉnh, hủy bỏ và công bố.

Luật quy định như thế nào về đất quy hoạch
Luật quy định như thế nào về đất quy hoạch

Đất nằm trong quy hoạch treo có được bồi thường thiệt hại.

Đất trong diện quy hoạch treo sẽ được đền bù thiệt hại theo quy định pháp luật nếu như đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp.

Điều kiện được bồi thường theo Luật Đất Đai năm 2013:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

Có nên mua đất thuộc diện quy hoạch.

Dù nhà đất có hoặc chưa có nếu như nằm trong diện quy hoạch thì việc nhà bạn nằm trong diện quy hoạch sẽ không được phép sửa chữa, xây dựng nâng cấp. Nếu như bạn lỡ xây trúng thời điểm quy hoạch. Điều bắt buộc chính là bạn phải tháo gỡ và sẽ có mức đền bù với mức giá cố định mà nhà nước đề ra.

Xem thêm: https://bannha.net/thu-tuc-va-le-phi-sang-ten-theo-quy-dinh-hien-nay/

Đất có sổ đỏ nhưng bị tranh chấp có được chuyển nhượng, cho thuê, sửa chữa không.

Tranh chấp đất đai là gì?

Tranh chấp đất đai chính là đất đang có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ người đang sử dụng đất. Giữa hai người hoặc nhiều người trong đất đai ấy. Những người tham gia trong việc tranh chấp không phải là chủ thể có quyền sử dụng đất đang tranh chấp đó.

Đất đang tranh chấp có được cấp sổ đỏ không
Đất đang tranh chấp có được cấp sổ đỏ không

Tranh chấp đất đai được chia thành ba dạng:

– Quyền sử dụng đất: Tranh chấp giữa các bên về quyền sử dụng hợp pháp mảnh đất. Việc tranh chấp này bao gồm:

+ Tranh chấp về ranh giới đất;

+ Tranh chấp về quyền sử dụng đất. Bao gồm tài sản gắn liền với đất trong các quan hệ ly hôn, thừa kế.

+ Tranh chấp đòi lại đất: đất đã cho người khác mượn sử dụng mà không trả lại. Hoặc tranh chấp giữa người dân tộc thiểu số với người đi xây dựng vùng kinh tế mới …

– Quyền và nghĩa vụ phát sinh khi sử dụng đất: Xảy ra khi các chủ thể có những giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất gồm:

+ Tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cá nhân về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất.

+ Tranh chấp liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư…

– Mục đích sử dụng đất: Tranh chấp mục đích sử dụng thường ít gặp. Vì nó liên quan đến mục đích sử dụng đất giữa hai bên là gì. Tranh chấp này dễ có cơ sở giải quyết. Vì trong quá trình phân bổ cho các chủ thể sử dụng. Nhà nước đã xác định được mục đích đất thông qua việc quy hạch sử dụng đất. Tranh chấp này xảy ra là do người sử dụng đất sai mục đích so với ban đầu khi nhà nước bàn giao, cho thuê.

Căn cứ vào điều 188 luật đất đai 2013.

Điều kiện để thực hiện các quyền sử dụng đất như chuyển đổi, cho thuê, tăng hoặc cho như sau:

 “ 1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất….”

Vì vậy nếu đất đang có tranh chấp nhà ở tại gia đình. Tranh chấp có yếu tố nước ngoài, hoặc giữa mỗi cá nhân, mua bán, xây nhà trên đất có bất cứ tranh chấp nào là không thể. Vì không đủ đáp ứng điều kiện theo luật nước quy định. Có giấy chứng nhận hoặc đất không có tranh chấp.

Làm sao biết đất có tranh chấp, bị kê biên?

Bạn chưa biết cách kiểm tra sổ đỏ, sổ hồng hãy đến các cơ quan sau: Phòng tài nguyên ủy ban nhân dân huyện. Ủy ban nhân dân xã, các văn phòng hoặc phòng công chứng. Việc này bạn sẽ xác định được đất có thực sự có tranh chấp không.

Qua bài viết chắc chắn bạn đã biết đất quy hoạch và đất tranh chấp có được chuyển nhượng, cấp sổ hay tặng cho. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin nhà đất tại bannha.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Web: https://bannha.net

Công Ty TNHH Bán Nhà Việt Nam

Hotline: 0914 52 53 10

Email: info@bannha.net

 

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

Mong chuyên gia tư vấn: vài năm trước đây, tôi có mua được một lô đất phần trăm hay còn gọi là đất nông nghiệp....

Việc cung cấp dịch vụ sang tên sổ đỏ uy tín tại Hà Nội là cần thiết cho năm 2023, 2024 của Bannha.net, vì mua...

Bảng giá dịch vụ ký gửi nhà đất, ký gửi cho thuê nhà đất bất động sản ở Hà Nội và TPHCM. Bannha.net chuyên nhận ký...

Để hiểu được khái niệm dịch vụ cầm đồ là gì? Nghề này hiện nay đã khác xưa như thế nào? Tất cả thông tin...

Mua bán ký gửi nhà đất tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội – Trong năm 2019 thời điểm đầu năm này nhà đất bắt...

Nhu cầu mua bán nhà đất, dịch vụ ký gửi nhà đất tại TP.HCM, giao dịch BĐS đang ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, việc...

Trong vài năm trở lại đây, sự xuất hiện của dịch vụ ký gửi nhà đất nhận được sự quan tâm của đông đảo khách...

Trong năm 2023 – 2024 này chúng tôi thấy nhiều người làm nghề kinh doanh nhà đất hỏi: Môi giới bất động sản là gì?...

Việc bán nhà không chỉ đòi hỏi kiến thức vững về thị trường bất động sản mà còn yêu cầu kỹ năng quảng bá tốt....

Hỏi: Hiện nay tôi có đang sở hữu một chiếc xe ô tô đang trả góp ngân hàng mà xe lại không chính chủ. Nhưng...

Bạn đang phân vân không chắc mình cần làm truyền thông bất động sản như thế nào? Hãy cùng bannha.net tìm hiểu về các phương...

Tìm kiếm nhà đất

Thủ tục sang tên sổ đỏ, quyền sử dụng nhà đất mới nhất 2023
DỊCH VỤ SANG TÊN SỔ ĐỎ TẠI HÀ NỘI