Mua nhà giấy tờ viết tay có làm được sổ đỏ không? thủ tục thế nào?

Hiện nay tại các thành phố lớn như Hà Nội hay tp.hcm, tình trạng mua đất bằng giấy viết tay vẫn diễn ra khá phổ biến. Vậy đất mua bằng giấy viết tay có được cấp Sổ đỏ không?, pháp luật hiện hành quy định thế nào về trường hợp này như thế nào? chúng ta cùng xem bài viết sau nhé.

Mua nhà giấy tờ viết tay có làm được sổ đỏ
Mua nhà giấy tờ viết tay có làm được sổ đỏ

CÓ 2 TRƯỜNG HỢP MUA ĐẤT BẰNG GIẤY TỜ VIẾT TAY ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ

Theo khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP có 2 trường hợp người dân mua bán đất bằng giấy viết tay được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất:

 • Nhận chuyển nhượng từ trước ngày 01/01/2008;
 • Nhận chuyển nhượng từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/07/2014, có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013.

Theo đó, các cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển nhượng phải nộp các hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Điều kiện để cấp sổ đỏ khi mua bán đất bằng giấy tờ viết tay

Như đã phân tích trên, pháp luật Việt Nam vẫn công nhận giá trị pháp lý của mua bán đất bằng giấy tờ viết tay và không có sự phân biệt trong việc giấy tờ viết tay hay đánh máy. Do đó, các quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán bằng giấy viết tay cũng giống như quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán bằng giấy đánh máy, trong đó có điều kiện để xin cấp sổ đỏ.

Người mua bán đất bằng giấy tờ viết tay sẽ được cấp sổ đỏ khi đảm bảo các điều kiện sau đây:

 • Thuộc đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Điều 99, Luật Đất đai 2013;
 • Có các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 hoặc không có giấy tờ tại Điều 101, Luật Đất đai 2013;
 • Nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Tùy thuộc vào việc cấp sổ đỏ lần đầu hay không phải lần đầu mà có các điều kiện cấp khác nhau.

Thủ tục xin cấp Sổ đỏ khi mua đất bằng giấy viết tay

Người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo quy định tại Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP(nếu có).
 • Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ:

 • Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.
 • UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ về hiện trạng sử dụng đất; nếu đất chuyển nhượng trước đó không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai thì xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ.
 • Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra bản trích đo địa chính hoặc thực hiện việc trích lục, trích đo thửa đất; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp; chuẩn bị hồ sơ để trình ký giấy chứng nhận.

Thời gian thực hiện: không quá 15 ngày.

Nguồn: luatvietnam.vn

Xin đánh giá
[Có: 1 Đánh Giá: 4]

Có thể bạn quan tâm

0838 079 555