Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ – Bản cập nhật mới nhất 2021

Sổ đỏ hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và các tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người dân, do Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành.

Sổ đỏ không chỉ giấy tờ ghi nhận quyền sử dụng và sở hữu của cá nhân, hộ gia đình mà còn được sử dụng trong nhiều giao dịch trong cuộc sống.

Chính vì sự quan trọng của sổ đỏ cho nên nếu trường hợp bị mất sổ đỏ thì các cá nhân, hộ gia đình cần phải báo với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ đỏ ngay.

Xem thêm>> Luật đất đại hiện hành 2020 tại đây

Hôm nay Bannha.net sẽ chia sẻ bài viết chi tiết về hồ sơ, quy trình và các loại lệ phí của thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bản cập nhật mới nhất năm 2020 ngay sau đây.

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ | Bản cập nhật mới nhất 2020.
Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ | Bản cập nhật mới nhất 2020.

Xin cấp lại sổ đỏ

Sổ đỏ được cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ sở hữu được quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật đất đai 2003. Đây là loại giấy tờ vô cùng quan trọng mà mỗi khi nhắc tới tài sản đất đai, nhà cửa đều cần phải có.

Sổ đỏ hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thường được cấp cho hộ gia đình nên khi chuyển nhượng hay phát sinh các giao dịch mua bán đất, nhà đất,… cần phải có chữ ký xác nhận của các thành viên trên 18 tuổi trong hộ khẩu gia đình.

Trong quá trình sinh sống và bảo quản có nhiều trường hợp bảo quản không tốt, đã có rất nhiều các cá nhân, hộ gia đình làm hư hại và mất sổ đỏ.

Đối với những trường hợp làm hư hại, mất sổ đỏ để đảm bảo quyền lợi của các cá nhân và hộ gia đình thì bắt buộc phải làm thủ tục xin cấp lại sổ đỏ.

Bởi vì, nếu như không có sổ đỏ thì các cá nhân và hộ gia đình sẽ không thể tiến hành những giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất hay bất kể giao dịch nào khác liên quan đến nhà đất.

Mất sổ đỏ có làm lại được không

Hiện nay nhà nước hoàn toàn tạo điều kiện cho các cá nhân và hộ gia đình làm thủ tục cấp lại sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Bởi trong quá trình lưu trữ hoặc những điều kiện bất khả kháng, trường hợp mất sổ đỏ hoàn toàn có thể xảy ra. Trong khi đây là chứng thư pháp lý quan trọng.

Vì vậy, mất sổ đỏ hoàn toàn có thể làm lại. Điều này được quy định rõ tại Điều 77 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Chuyển hộ khẩu có phải làm lại sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được thể hiện tại trang 1 của Sổ đỏ Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Và căn cứ Điểm g Khoản 1 Điều 17 của Thông tư 23/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 6 của Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, người sử dụng đất có quyền thay đổi địa chỉ trên Sổ đỏ đã được cấp trước đó.

Trong sổ hồng hay sổ đỏ đều có mục cập nhật sự thay đổi sau khi cấp sổ nên với những thay đổi của nhân thân, địa chỉ thì chỉ cần cập nhật thông tin thay đổi là được. Trong trường hợp hết phần cập nhật thì mới cần đổi sổ mới.

Theo đó khi thông tin về địa chỉ thường trú của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với sổ đỏ đã được cấp có sự thay đổi thì chỉ cần đăng ký lại theo yêu cầu mà không cần phải làm lại sổ đỏ.

Luật xin cấp sổ đỏ mới nhất 2020

Theo Điều 77 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định rất rõ về việc làm thủ tục xin cấp lại sổ đỏ đây là luật cấp sổ đỏ mới nhất được ban hành để hướng dẫn người dân thực hiện những thủ tục xin cấp lại sổ đỏ/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

Điều 77 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất.

1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định ngày ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ

Khoản 2 Điều 10 của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT có quy định rằng để xin cấp lại sổ đỏ đã bị mất, thất lạc các chủ sở hữu đất cần phải làm thủ tục xin cấp lại sổ đỏ, cụ thể như sau:

Điều 10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

b) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ mất bao nhiêu tiền

Theo quy định của pháp luật, chi phí làm thủ tục xin cấp lại sổ đỏ sẽ có những loại lệ phí sau:

  • Đối với những trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất, lệ phí là 20.000 VNĐ (Các phường thuộc quận, thị xã); và 10.000 VNĐ (Đối với những khu vực khác); 50.000VNĐ (Đối với tổ chức).
  • Đối với trường hợp giấy chứng nhận bao gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, lệ phí là 50.000 VNĐ (phường thuộc quận, thị xã); 25.000 VNĐ (đối với những khu vực khác); 50.000 VNĐ (đối với các tổ chức).

Thủ tục tách bìa đỏ là gì?

Thủ tục tách sổ đỏ là việc phân chia một mảnh đất đã có sổ đỏ thành nhiều những mảnh khác nhau đáp ứng các quy định về diện tích tối thiểu của Luật đất đai.

Thủ tục tách sổ đỏ hiện đang rất phổ biến do nhu cầu chuyển nhượng, mua bán, tặng cho đang càng ngày càng gia tăng.

Điều kiện để làm thủ tục tách bìa đỏ được quy định tại Điều 143, Điều 144 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

  • Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.
  • Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Đất ở tại đô thị phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị hiện đại.

Quy trình thủ tục tách sổ đỏ

Quy trình thực hiện thủ tục tách sổ đỏ gồm những bước sau đây:

  • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cần nộp bao gồm: Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu 11/ĐK và bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.
  • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.
  • Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ.
  • Bước 4: Trả kết quả.

Trên đây là là chia sẻ của Bannha.net về hồ sơ, quy trình và các loại lệ phí của thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bản cập nhật mới nhất năm 2020. Bannha.net cùng với đội ngũ tư vấn viên có kinh nghiệm lâu năm được đào tạo và có kiến thức về Luật pháp sâu rộng tự hào là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ làm thủ tục sang tên sổ đỏ trọn gói có uy tín nhất hiện nay.

>>> Xem thêm: thủ tục sang tên sổ đỏ, nhanh gọn, hiệu quả

Quý khách hàng có thể đăng ký ngay hoặc liên hệ trực tiếp với Bannha.net qua để được tư vấn theo địa chỉ:

Liên hệ Công ty Bán Nhà Việt Nam

Xin đánh giá
[Có: 1 Đánh Giá: 5]

Có thể bạn quan tâm

0838 079 555