Đất dịch vụ là gì? liệu có thể được cấp sổ đỏ không?

Mục lục

Đất dịch vụ hiện nay được nhiều người săn lùng và mua. Và đất dịch vụ trở nên sốt vì những lợi ích, cũng như giá cả tốt. Nhưng bên cạnh đó lại có những rủi ro đi kèm. Đất dịch vụ là gì, có được cấp sổ đỏ không, Và đất dịch vụ có được chuyển đổi không?

Mọi vấn đề thắc mắc của các bạn sẽ được bannha.net trả lời qua bài viết sau. Mời các bạn cùng theo dõi.

Đất dịch vụ là gì? đất dịch vụ có được cấp sổ đỏ?
Đất dịch vụ là gì? đất dịch vụ có được cấp sổ đỏ?

Đất dịch vụ là gì?

Căn cứ vào chính sách thu hồi đất của nhà nước. Nếu không bồi thường đất nông nghiệp chính đáng với diện tích vốn có. Thì nhà nước sẽ phải bồi thường, và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi. Đồng thời tạo việc làm mới cho họ khi đất nông nghiệp bị thu hồi.

Hình thức thu hồi, bồi thường hỗ trợ bằng cách giao đất tại nơi quy hoạch. Có thể làm mặt bằng kinh doanh buôn bán. Dịch vụ phi nông nghiệp, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm mới cho cá nhân hộ gia đình bị thu hồi.

Nếu hộ gia đình, cá nhân rời vào trường hợp đất nông nghiệp bị thu hồi trên 30%. Diện tích đất nông nghiệp mà không được đền bù với diện tích đất nông nghiệp tương ứng với diện tích. Thì được nhà nước cấp đất gọi là đất dịch vụ.

Ngoài đất hỗ trợ cho người bị thu hồi trên. Thì có có một loại đất dịch vụ hỗ trợ khác là phần đất đấu thầu. Như ở khu công nghiệp, bến xe, chợ…

Tóm lại, đất dịch vụ là đất phi nông nghiệp. Được nhà nước đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp trên 30% tổng diện tích đất nông nghiệp. Hoặc đất đấu thầu ở các khu công cộng như bến xe, chợ… thuộc vào nhóm đất công cộng.

Đồng thời bao gồm đất xây dựng các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ. Và các công trình phụ trợ cho hoạt động kinh doanh. Hay dịch vụ thương mại theo quy định tại khoản 1 điều 53 luật đất đai.

Phân loại đất dịch vụ

Đất dịch vụ hay được gọi là đất dịch vụ được phân làm hai loại:

– Đất đấu thầu ở cá khu công cộng như chợ, bến xe…

– Đất được cấp từ việc thu hời đất nông nghiệp nhằm thực hiện các dự án.

Đất dịch vụ 5%, 7%, 10% cách gọi theo tỉ lệ bồi thường hoặc những giao dịch đất theo số đất nông nghiệp bị thu hồi. Không có một khái niệm cụ thể nào cho loại đất dịch vụ. Mà chỉ có phân loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp mà thôi.

Đất dịch vụ 10% là người bị thu hồi đất sẽ được đền bù 10% diện tích đất bị thu hồi theo quy định từng địa phương.

Theo quy định điều 132 luật đất đai năm 2013. Đối với loại đất 5%, 7% thì mỗi địa phương, thị xã, thị trấn được phép lấp quý đất nông nghiệp. Nhằm phục vụ cho công ích là 5% và tùy theo mỗi quỹ đất mỗi địa phương.

Xem thêm: nhà đất bán hai bà trưng

Đặc điểm của đất dịch vụ

Đất dịch vụ chính là loại đất nhà nước cung cấp cho mỗi gia đình, hay do đấu thầu mà được theo quy định pháp luật. Diện tích thông thường là 40-50m2, và vị trí tương đối ổn.

Vị trí chủ yếu là các khu đô thị, thuận lợi cho việc kinh doanh thương mại. Dịch vụ thu nhấp bởi mục đích bồi thường để giúp người bị mất có thể tăng thêm thu nhấp ổn định.

Đất được quy hoạch ở vị trí đẹp nhưng có giá rẻ hơn ½ giá đất dự án.

Diện tích đất nông nghiệp thu hồi để phát triển dự án. Hay những khu đô thị và lô đất được quyền xây dựng cơ sở hạ tầng mới khi bàn giao. Đất sẽ được cấp lâu dài hoặc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và được phép xây nhà cao tầng để ở hoặc kinh doanh. Theo điều 125 luật đất đai 2013 khoản 4 quy định.

“Nếu đất thương mại, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê thì được sử dụng ổn định lâu dài như đất ở”. Đồng thời đối với đất thương mại, dịch vụ, đất làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được nhà nước cho thuê hoặc giao sử dụng có thời hạn thì thời hạn có thể là không quá 50 năm hoặc 70 năm.

Hộ gia đình được giao quyền sử dụng đất không cần nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng sang đất ở và được đền bù theo mức giá nhà nước nếu phải bồi thường.

Đất dịch vụ có được cấp sổ đỏ không?

Đất dịch vụ là đất mà nhà nước giao bồi thường cho người bị thu hồi đất nông nghiệp trên 30% tổng diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình. Đất được giao sử dụng lâu dài. Nhưng chưa có sổ đỏ và người sử dụng đất không thể chuyển nhượng do chưa có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

Đất dịch vụ được cấp cho người sau khi bị thu hồi đất. Để nhằm mục đích cho việc kinh doanh dịch vụ thương mại. Mà đất không phải cấp nhằm mục đích để ở. Đất dịch vụ có thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu như đảm bảo các loại giấy tờ theo quy định. Nếu bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất dịch vụ thành đất ở thì chủ sở hữu quyền sử dụng đất này cần làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013:

“1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

Đất dịch vụ có được chuyển nhượng hay mua bán không
Đất dịch vụ có được chuyển nhượng hay mua bán không

Đất dịch vụ có được xây nhà không?

Hiện nay luật pháp không có quy định về việc xây nhà trên đất dịch vụ. Nhưng loại đất  này được xác định là đất phục vụ để ở và kinh doanh nên bạn có thể xây nhà. Pháp luật không cấm việc xây nhà trên đất nên việc xây nhà kiên cố hoặc cao tầng.

Nhưng khi bạn muốn xây nhà cần phải xin phép theo quy định của pháp luật.

Đất dịch vụ có được chuyển nhượng mua bán không?

Đất dịch vụ có thể được giao dịch mua bán chuyển nhượng nếu đó không phải là đất thuê, đấu thầu mà là đất được nhà nước bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp.

Theo quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định:

“Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất…

Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.”

Tuy nhiên,

Đất dịch vụ có loại đã có quyết định giao đất và có loại đất dịch vụ chưa có quyết định giao đất bởi đang chờ cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện mặt bằng và thủ tục.

Đất dịch vụ có quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận có thể chuyển nhượng mua bán cho người khác. Hoặc có thể sang tên như các loại đất thông thường. Nhưng đối với đất chưa có quyết định cấp đất, giao đất dịch vụ về mặt pháp lí bạn không thể có quyền chuyển nhượng hay buôn bán. Vì hợp đồng mua bán liên quan đến BĐS sẽ phải thiết lập bằng văn bản có công chứng mới có hiệu lực.

Trong khi đó, nếu đất dịch vụ chưa có giấy tờ giao đất. Chứng nhận quyền sử dụng thì không thể công chứng mà chỉ có thể làm hợp đồng viết tay. Chính vì vậy, theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 quy định về giao dịch dân sự nay sẽ không đảm bảo về mặt hình thức văn bản có công chứng nên không có hiệu lực.

Vừa rồi bạn đã theo dõi bài viết về vấn đề pháp lí cho đất dịch vụ. Bạn hãy tham khảo và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định mua. Mọi vấn đề chi tiết hay cần tư vấn về thủ tục mua bán nhà đất vui lòng liên hệ với bannha.net qua địa chỉ sau.

Web: https://bannha.net

Công Ty TNHH Bán Nhà Việt Nam

Hotline: 0914 52 53 10

Email: info@bannha.net

 

 

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

Mong chuyên gia tư vấn vài năm trước đây tôi có mua được một lô đất phần trăm hay còn gọi là đất nông nghiệp...

Việc cung cấp dịch vụ sang tên sổ đỏ uy tín tại Hà Nội là cần thiết cho năm 2023 2024 của Bannha net vì...

Bảng giá dịch vụ ký gửi nhà đất ký gửi cho thuê nhà đất bất động sản ở Hà Nội và TPHCM Bannha net chuyên...

Để hiểu được khái niệm dịch vụ cầm đồ là gì Nghề này hiện nay đã khác xưa như thế nào Tất cả thông tin...

Mua bán ký gửi nhà đất tại Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội 8211 Trong năm 2019 thời điểm đầu năm này nhà đất bắt...

Nhu cầu mua bán nhà đất dịch vụ ký gửi nhà đất tại TP HCM giao dịch BĐS đang ngày càng tăng cao Tuy nhiên...

Trong vài năm trở lại đây sự xuất hiện của dịch vụ ký gửi nhà đất nhận được sự quan tâm của đông đảo khách...

Theo Quyết định số 30 2019 QĐ UBND ngày 31 12 2019 của UBND TP Hà Nội công bố về Bảng giá đất Hà Nội...

Hiện nay nhu cầu tìm phòng trọ gần nhất cũng như giá rẻ được nhiều người đặc biết quan tâm Đặc biệt là ở những...

Trong năm 2023 8211 2024 này chúng tôi thấy nhiều người làm nghề kinh doanh nhà đất hỏi Môi giới bất động sản là gì...

Việc bán nhà không chỉ đòi hỏi kiến thức vững về thị trường bất động sản mà còn yêu cầu kỹ năng quảng bá tốt...

Tìm kiếm nhà đất

Thủ tục sang tên sổ đỏ, quyền sử dụng nhà đất mới nhất 2023
DỊCH VỤ SANG TÊN SỔ ĐỎ TẠI HÀ NỘI